Stadschouwburg

Afstand van Bed and Breakfast de Zwarte Kat tot Stadsschouwburg 1,9 km.

De Stadsschouwburg is het belangrijkste toneelpodium in Groningen. Het gebouw aan de Turfsingel dateert uit 1883 en is een ontwerp van Frederik Willem van Gendt en Hugo Pieter Vogel.

De bouw van de Stadsschouwburg was een initiatief van de Vereeniging Toneelgebouw. Destijds was Van Gendt in dienst van het rijk in verband met de ontmanteling van de vesting van Groningen. Samen met Vogel ontwierp hij een Neorenaissancegebouw dat oogt als een cultuurtempel. Met name de grote zaal heeft een klassieke indeling met drie boven elkaar liggende rijen balkons. Tegenwoordig is er in de theaterzaal, afhankelijk van de opstelling van het podium, plaats voor 750 toeschouwers.

De Stadsschouwburg aan de Turfsingel (Groningen)
In de jaren 1960 was het gebouw zodanig vervallen dat er stemmen opgingen om het te slopen. Zover kwam het echter niet. Tussen 1976 en 1984 werd het gebouw ingrijpend gerenoveerd. Bij die renovatie werd door kunstenares Irene Verbeek een moderne plafondschildering in de hal en in de zaal aangebracht (Apollo en de Muzen). Dit zorgde sindsdien voor veel discussie. Die discussies laaiden opnieuw op in de zomer van 2004, toen bij een verbouwing de schildering in de hal uit het zicht raakte. Interieurarchitect Bart Vos bracht bovendien in opdracht van schouwburgdirecteur Thom van der Goot moderne kleuren aan in vooral vloerbedekking en gordijnen. Dat was niet naar de zin van kunstenares Verbeek. Zij spande een rechtszaak aan tegen de gemeente Groningen wegens de aantasting van haar werk c.q. contractbreuk: de gemeente was immers in 1984 met haar overeengekomen dat de plafondschilderingen gedurende 50 jaar zouden worden gehandhaafd. De rechtbank besliste in kort geding dat de omgeving van het schilderij deel uitmaakte van het kunstwerk en dus niet mocht worden veranderd. Bovendien was de Stadsschouwburg sinds 1994 erkend als Rijksmonument en was de verbouwing alleen daarom al een overtreding. Dit leverde de directeur en de chef-gebouwen ieder een boete van 1.000 euro op.

In 2008 vierde de Stadsschouwburg Groningen haar 125-jarige jubileum met een 125-dagen durend feestprogramma.

Bron: Wikipedia